Vraag het de steen

by | 14 sep, 2021 | Overdenksels

Afgelopen weekend een hele mooie methode geleerd waarmee je antwoord op je vragen kan krijgen. Ik heb het geleerd tijdens een workshop over Sjamanisme. Deze methode kan, naar mijn mening, gebruikt worden door iedereen.

Vraag het de steen heet het en dat is wat je doet. Allereerst heb je een vraag nodig waarmee je worstelt en waar je een antwoord op wil hebben. Het gaat om vragen waar je echt mee worstelt. Levensvragen. Vragen als: hoe voorkom ik dat ik elke keer weer in dezelfde valkuil blijf trappen. Of “hoe ga ik om met het verdriet wat ik na jaren nog steeds voel”.

Tijdens het oefenen met deze methodiek krijg je de rol van coach/ sjamaan/ begeleider en de ander de rol van vraagsteller. Ik wil graag een stukje met jullie delen wat ik ervaarde als vraagsteller.

Welke afbeeldingen zie jij in de steen?
  • De vraag die ik me stelde was: “Wat helpt mij om te vertrouwen op mijn eigen kunnen?”
  • Vervolgens zocht ik een steen uit die me aansprak. Het gaat hier om best flinke stenen anders kan je er niks op zien.
  • Op die steen zocht ik op beide kanten plaatjes of figuren op. Zoals je ook op je rug liggend in het gras naar de wolken kan kijken en in de wolken plotseling draken kan ontdekken of echt een heks op een bezemsteel ziet. Ik kreeg de opdracht om op beide zijden 4 plaatjes te ontdekken en op te schrijven wat ik er in zag. (Zorg er voor dat je ze ook terug kan vinden)
  • Hierna werd ik gevraagd per afbeelding te associeren; het eerste benoemen wat er in je opkomt. En oh ja je hoeft niet na 1 of 2 associaties te stoppen als er meer komen laat maar komen.

Ik zag een draak die ziek was. Met nietsziende ogen keek ik de wereld in en in plaats van een grote steekvlam kwam er slechts een miezerig vlammetje uit mijn bek. Ik betrap mijzelf er op dat ik schrijf vanuit de perspectief van de draak alsof ik zelf die draak ben. Uhm.. dat geeft al gelijk wat inzicht in hoe ik naar mijzelf kijk; In potentie een krachtige vurige draak die op dit moment niet in staat is zijn vuur, licht, passie te verspreiden. Dat belooft wat voor de toekomst!

  • Dit levert een verzameling associaties op. Die inzicht geven in hoe jij jezelf ziet en wat jouw antwoord is op de vraag die je stelde.
  • De coach/ sjamaan maakt van al deze associaties een kort verhaal. Als je dat leest zie je dat hoe jij dingen beleefd, hoe jij dingen bekijkt komt terug in dat antwoord. Dus eigenlijk heeft de steen je geholpen om je eigen antwoorden te vinden.
Welke afbeeldingen zie jij in de steen?

Het antwoord: Je voelt je ontzettend bekeken, dat is een oude pijn, een oud patroon waardoor je je zelfvertrouwen in één klap kwijt kan zijn. Voor mij is deze zin herkenbaar. Dit is terug te vinden in de draak die normaal krachtig is, voor kracht staat. Op het moment dat ik me bekeken voel kan ik me plots onzeker worden. En in plaats van een krachtige draak staat er dan een zieke draak met slechts een klein vlammetje.

Ik was erg verrast door de herkenbare uitkomst van deze oefening. En heb er van geleerd dat ik meer mag vertrouwen in mijn eigen vlam.

Bas van Roon

BASBUITENCOACH

Inspiratie blog

Bewuste Aandacht

Bewuste Aandacht

Vanmorgen een tekst voorgelezen van Thich Nath Hahn die ik graag met jullie wil delen. Tekst aangepast naar de Nederlandse situatie....

read more